Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Đảng uỷ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2018

(22:05 | 15/07/2018)

Sáng ngày 13/7/2018, Đảng uỷ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2018 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đặng Hồng Sơn, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Lao động – TB&XH; đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Linh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở Lao động – TB&XH. Phía Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh có đồng chí Lê Minh Thắng, Chánh Văn phòng cùng dự.


(Các đại biểu tham dự hội nghị)

 

          Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hùng – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Lao động - TB&XH khẳng định công tác quản lý Nhà nước tiếp tục được tăng cường và duy trì tốt trên tất cả các mảng, lĩnh vực của ngành: Trong 6 tháng đầu năm, Ban chấp hành Đảng uỷ Sở đã phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc sở trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh giao theo tiến độ như: giải quyết việc làm cho 19.972 lượt lao động, đạt 57,06 % so kế hoạch. Tổ chức tuyển sinh và đào tạo được 11.550 người, đạt 46,2 % so với kế hoạch. Triển khai Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng và các quy định liên quan đến pháp luật lao động, luật bảo hiểm xã hội kịp thời cho đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chính sách người có công được triển khai đồng bộ, kịp thời; tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ. Chi trả trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội hơn 50.700 người, với tổng kinh phí trên 135 tỷ đồng. Quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, người già cô đơn không nơi nương tựa được thực hiện thường xuyên. Phối hợp với lực lượng công an các cấp triệt xóa các điểm nóng về tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn; quản lý, giáo dục, chữa bệnh và dạy nghề cho các đối tượng tại Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng. Kịp thời giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

 

          Đảng uỷ Sở đã làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là về chính trị, tư tưởng, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo, triển khai kịp thời, nghiêm túc và có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, hướng dẫn của Tỉnh uỷ và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Tổ chức cho 100% đảng viên và quần chúng tiếp thu Nghị quyết TW 6, khóa XII, qua học tập đảng viên viết bài thu hoạch và Chi bộ tổng hợp những ý kiến, đề xuất của cán bộ, đảng viên đã tiếp thu Nghị quyết báo cáo Đảng ủy cấp trên.

 

         Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã có chuyển biến rõ rệt; chú trọng đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được tập trung chỉ đạo và triển khai đạt kết quả tốt, việc bổ sung nội dung sinh hoạt chi bộ, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tinh thần Chỉ thị được triển khai kịp thời; thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy khối, Đảng ủy sở thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XI, XII và chuyên đề học tập năm 2018 “Xây dựng tác phong, phong cách của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Các chi bộ quán triệt các nội dung theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy khối đến tòan thể cán bộ, đảng viên trong thực hiện chuyên đề năm 2018, nhất là đối với người đứng đầu. Tất cả đảng viên tại các chi bộ hoàn thành việc xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018.

 

         Công tác dân vận được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức phong phú; hầu hết các đơn vị đều gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí”.

 

         Lãnh đạo các đoàn thể phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn cơ quan, xây dựng khối đoàn kết, phát huy dân chủ, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao... 

 


(Đ/c Trần Thanh Hùng – Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Lao động - TB&XH
thông qua báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2018)

 

         Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng xây dựng các đề án theo Chương trình công tác năm 2018 của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và của Bộ Lao động – TB&XH.

 

         Bên cạnh đó, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp; phát triển thị trường lao động; thực hiện tốt chính sách tiền lương, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện quan hệ lao động. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh về giảm nghèo bền vững đến năm 2020. Thực hiện hiệu quả các quy định của Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật, Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội và các chính sách trợ giúp xã hội; bảo đảm 100% các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội được thụ hưởng chính sách trợ giúp xã hội và các chính sách phúc lợi xã hội...

 

          Trong công tác xây dựng Đảng, tổ chức thực hiện tốt việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 và Trung ương 8 khóa XII; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của ngành theo kế hoạch đã đề ra; trong đó, tập trung vào dịp Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018).

 

         Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh uỷ và Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đảng ủy tập trung lãnh đạo các chi bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  trong nội bộ. Quan tâm lãnh đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém được chỉ ra sau kiểm điểm năm 2017, đặc biệt là những biểu hiện được nêu trong công văn số 352-CV/ĐUK ngày 09-4-2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

 

          Tiếp tục triển khai nghiêm túc và có hiệu quả Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp nhằm tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác xây dựng Đảng và tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên; tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo hướng dẫn số 1825-CV/BTCTW, ngày 18-11-2016 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề và hướng dẫn của Đảng ủy, lưu ý các chuyên đề sinh hoạt phải cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ, chính quyền.

 


(Đ/c Đặng Hồng Sơn, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Lao động – TB&XH phát biểu chỉ đạo và kết thúc hội nghị)

 

         Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Đặng Hồng Sơn, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Lao động – TB&XH khẳng định: 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy sở, các chi bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực được tăng cường. Đoàn kết nội bộ được đề cao và giữ vững; các đoàn thể hoạt động sôi nổi, bám sát nhiệm vụ của sở, ngành.

 

          Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác của Đảng ủy sở trong năm 2018, đồng chí Đặng Hồng Sơn chỉ rõ, 6 tháng cuối năm, Đảng ủy sở và các chi bộ trực thuộc cần tập trung làm tốt các mặt công tác sau: Về công tác chính trị, tư tưởng: Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với những biện pháp, giải pháp phù hợp với đặc thù của mỗi đơn vị. Chủ động hơn trong việc nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, định hướng dư luận, giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức đúng bản chất tình hình, nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

 

         Về công tác tổ chức xây dựng Đảng: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng, Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư, lấy công tác chính trị, tư tưởng làm nòng cốt. Đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên.

 

          Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng: Triển khai thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy đã đề ra. Kịp thời giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Đảng; chủ động có biện pháp xử lý và đề xuất xử lý đảng viên và tổ chức đảng vi phạm.Về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy, chi bộ trong toàn Đảng ủy sở triển khai việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phối hợp với Ban Thường vụ Đảng uỷ triển khai và cụ thể hoá thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 10/7/2018 thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh uỷ với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh năm 2019 - “Năm dân vận chính quyền”. Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ. Thống nhất chỉ đạo và nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị cán bộ, công chức tại các đơn vị thuộc Sở. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động có hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt./. 

 

Minh Quân-Bích Tiên