Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2018

(04:45 | 01/06/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 52-KH-ĐU ngày 17-5-2018 của Đảng ủy Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang về tập huấn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2018.

Trung tuần tháng 5 năm 2018, Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2018 cho 30 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy sở; Bí thư, Phó Bí thư và Chi ủy viên các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy tham dự.

                         

                                         Đại biểu tham dự lớp tập huấn

          Các đại biểu tiếp thu Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam (Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 19-01-2011); Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25-7-2016 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26-7-2016 của Ban chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định số 86-QĐ/TW ngày 20-9-2017 của Ban chấp hành Trung ương giám sát trong Đảng; Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Ban chấp hành Trung ương xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm; Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03-1-2018 của Ban chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên; Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28-2-2018 của Ban chấp hành Trung ương một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20-9-2016 của Ban chấp hành Trung ương một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW ngày 21-11-2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện một số Điều trong Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26-7-2016 của Ban chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 12-9-2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện một số Điều trong Quy định số 86-QĐ/TW ngày 20-9-2017 của Ban chấp hành Trung ương giám sát trong Đảng và Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 22-3-2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương  thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Ban chấp hành Trung ương xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm.

         Qua lớp tập huấn này, nhằm cung cấp thêm kiến thức về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, giúp các đại biểu nắm vững các Quy định của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và tiếp thu các biểu mẫu nghiệp vụ trong công tác kiểm tra, giám sát của đảng; giải quyết tố cáo; giải quyết khiếu nại kỷ luật của đảng và thi hành kỷ luật đảng ./. 

Lâm Văn Ảnh - Bí thư Chi bộ 1, VP sở