Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Xem với cỡ chữAA

Sở LĐ-TB&XH tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn Cơ sở nhiệm kỳ 2019-2024

(15:45 | 02/04/2019)

Ngày 29/3/2019, Công Đoàn cơ sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII nhiệm kỳ 2019 – 2024, nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2014 – 2019 và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu Ban Chấp hành có đủ năng lực, phẩm chất để lãnh đạo hoạt động công đoàn nhiệm kỳ mới.

Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Năng Phó Chủ tịch công đoàn việc chức  tỉnh, đồng chí Đặng Hồng Sơn – Bí Thư đảng ủy, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH; đồng chí Nguyễn Hoàng Minh, Phó BT, Phó Giám đốc Sở, đồng chí Trần Quốc Tuấn Phó Giám đốc sở, đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Linh Nguyên Phó Giám đốc sở, Nguyên Chủ tịch Công Đoàn cơ sở và các đồng chí đại diện các công đoàn bộ phận; và gần 130 công đoàn viên tiêu biểu về tham dự Đại hội..


Toàn cảnh Đại hội

          Đại hội lần thứ XII - Công đoàn đoàn cơ sở Sở Lao động – TB&XH diễn ra trong không khí toàn thể cán bộ, đoàn viên, CCVC người lao động đang tổ chức phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm

          Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Công đoàn viên chức tỉnh và Đảng ủy, Ban giám đốc sở, Công đoàn cơ sở Sở LĐ-TB&XH đã nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nghị quyết Đại hội lần thứ XI Công đoàn cơ sở Sở LĐ-TB&XH, tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào CCVC-LĐ và hoạt động công đoàn về cả nội dung và phương thức hoạt động.

          Đại hội lần thứ XII – Công đoàn cơ sở Sở LĐ-TB&XH có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2024 để tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực trong các hoạt động phát triển của Sở LĐ-TB&XH.

          Tại Đại hội, Công đoàn Cơ sở đã thống nhất nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2024, đề ra mục tiêu, phương hướng, và nhiệm vụ cụ thể. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự hỗ trợ của Ban Giám đốc để thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVC-LĐ; triển khai tốt công tác tuyên truyền giáo dục; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tổ chức các chương trình hành động trong CCVC-LĐ; phối hợp thực hiện tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên góp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đươc đặt ra.  

          Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Năng– Phó Chủ tịch Công đoàn viê chức tỉnh, ghi nhận và biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Công đoàn cơ sở Sở LĐ-TB&XH nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh đó, đồng chí phát biểu chỉ đạo một số ý kiến với Đại hội: Cần tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy sở, chủ động phối hợp với chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

 

          Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Đặng Hồng Sơn - Bí thư Đảng bộ, biểu dương những thành tích Công đoàn cơ sở Sở LĐ-TB&XH đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và hoàn toàn nhất trí với Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2019 và phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ mới được Ban Chấp hành trình bày trước Đại hội. Đồng thời, đồng chí Đặng Hồng Sơn cũng đánh giá cao vai trò của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ mới, Lãnh đạo công đoàn cơ sở Sở LĐ-TB&XH  kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tập trung trí tuệ, đưa ra các phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 vào thực tiễn; cần đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, uy tín của cán bộ công đoàn, tích cực tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện pháp luật, cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động. Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở Sở LĐ-TB&XH nhiệm kỳ mới cần bám sát tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu phát triển của ngành để tham gia, đóng góp hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

    Tại Đại hội, đoàn viên công đoàn đã nhất trí cao với đề án nhân sự Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 15 đồng chí:

 1. Đồng chí Trần Quốc Tuấn –  Phó Giám đốc sở;
 2. Đồng chí Ngô Thị Thà – Trưởng Phòng, phòng CTNXH;
 3. Đồng chí Lâm Văn Ảnh – Phó Trưởng phòng PCTNXH;
 4. Đồng chí Lý Anh Thư –  Trưởng Phòng người có công;
 5. Đồng chí Nguyễn Việt Bằng – Phó trưởng phòng LĐTL-BHXH;
 6. Đồng chí Hoàng Quang Thái – Phó Trưởng Phòng KH-TC;
 7. Đồng chí Kha Như Kim – Trung tâm Bảo trợ Xã hội;
 8. Đồng chí Lê Trong Duy – Quỹ trẻ em;
 9. Đồng chí Tôn Hữu Trung Sơn – BQL nghĩa trang LS tỉnh;
 10.  Đồng chí Lê Văn Sơn – Trung tâm Dịch vụ việc làm;
 11.  Đồng chí Ngô Văn Ngàn – Trường TC nghề DTNT;
 12.  Đồng chí Nguyễn Phước Triệu – Cơ sở cai nghiệm MT-ĐCN;
 13.  Đồng chí Lê Chí – Trường TC Việt Hàn – Phú Quốc.
 14. Đồng chí Trần Văn Được – Trường TC nghề Vùng UMT
 15. Đồng chí Trần Văn Phát - Trung tâm Điều dưỡng Người có công.

         

        Đại hội Công đoàn Cơ sở Sở LĐ-TB&XH lần thứ XII đánh dấu sự trưởng thành và phát triển mạnh mẽ của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, phát huy những thành tích và kết quả đạt được, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ qua. Công đoàn viên Công đoàn Cơ sở Sở LĐ-TB&XH tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết của Công đoàn các cấp, xây dựng đội ngũ CCVCLĐ và tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Sở LĐ-TB&XH (B.Tiên -VPS).