Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Hoạt động sở, ngành

Xem với cỡ chữAA

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội họp Tổ phòng chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mời của Vi rút Corona gây ra.

(09:15 | 17/04/2020)

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội họp Tổ phòng chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chuẩn mời của Vi rút Corona gây ra.

Thực hiện chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chinh phủ về phòng,  chống dịch dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; và Công văn số 1021-CV/TU của Tỉnh ủy, Công văn số 99/UBND-VHXH của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra.
Sáng ngày 06 tháng 02 năm 2020 Tổ phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona Sở Lao động – Thương binh và Xã hội họp bàn về phương án Phòng chống dịch. Chủ trì cuộc họp do đồng chí Đặng Hồng Sơn, tổ trưởng tổ phòng chống dịch bệnh phổ biến các hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh với các đồng chí là lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở và các đơn vị trực thuộc.(Tổ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra)

Hiện nay dịch bệnh này chưa có vắc sinh và thuốc điều trị đặc hiệu. WHO đã công bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu với dịch bệnh Corona. Đồng chí Đặng Hồng Sơn nhận định: tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp, có khản năng lan rộng và bùng phát cao. Tuy tỉnh ta chưa có trường hợp nào nhiễm vi rút Corona, nhưng là tỉnh có số lượng khách dụ lịch đến từ Trung Quốc khá cao, đặc biệt là huyện Phú Quốc, nên nguy cơ dịch bệnh này lây lan là rất lớn.

Trước tình hình đó, để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh Ban Giam đốc sở yêu cầu lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trược thuộc quán triệt chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, và Công văn số 1021-CV/TU và Công văn  số 99/UBND-VHXH vè việc phòng chống, dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và lưu ý một số nội dung sau:

1. Xác định công tác phòng, chống dịch do chủng mới vi rút Corona là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải tập chung lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ Công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, vận động gia đình khẩn trương quyết liệt các biên pháp do Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra. Quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan, đảm bảo tỉnh mạng cho toàn bộ công chức viên chứ, người lao động và các đối tượng đang được chăm sóc tại các cơ sở, ổn định tình hình.

2. Người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm về công tác phòng chống, chuẩn bị mội phương tiện ứng phó cho việc cách ly khi phát hiện người có biểu hiện bệnh tại chổ, cách ly 14 ngày khi phát hiện có triệu chứng.

3. Báo cáo, thông tin kịp thời diễn biến tình hình dịch bệnh, khi phát hiện báo cáo gấp về Tổ phòng chống bệnh Sở Lao động – thương binh và xã hội để kịp thời hướng dẫn và sử lý.

Ngoài ra thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế trên địa bàn để năm tình hình diễn biến. Tránh tình trạng đưa tình sai sự thật về diễm biến của bệnh. Khi có trường hợp nào có biểu hiện liên lạc với các cơ sở gần nhất và báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. (B.T-VPS)