Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Hoạt động sở, ngành

Xem với cỡ chữAA

Văn phòng Sở lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính.

(13:09 | 09/05/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh về ban kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2019; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành kế hoạch số 487/KH-LĐTBXH ngày 13/3/2019 về tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019.

Ngày 08 tháng 5 năm 2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính cho hơn 40 đại biểu là lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách công tác cải cách hành chính các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở.

                  

         Mục đích lớp tập huấn là nhằm cung cấp những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính. Tại đây, các đại biểu được tiếp thu các chuyên đề cơ bản về công tác cải cách hành chính, như: tổng quan về cải cách hành chính; nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; các văn bản chỉ đạo điều hành CCHC của Trung ương và UBND tỉnh; hướng dẫn xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, xây dựng báo cáo, theo dõi, đánh giá và kiểm tra công tác CCHC; các quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính.

Bên cạnh đó, lớp tập huấn cũng đã dành nhiều thời gian để trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị; trên cơ sở những nội dung trao đổi và tình hình thực tế, các đại biểu sẽ được nhận thức đầy đủ để tham mưu và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị.

               

Các đại biểu tham dự tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính

         Qua lớp tập huấn đã giúp cho lãnh đạo, công chức, viên chức nắm vững  những nội dung cơ bản về công tác cải cách hành chính, từ đó vận dụng kiến thức đã được tập huấn vào thực tiễn công việc tại đơn vị ngày càng tốt hơn góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo./.(Bich Tiên-VPS)