Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Hoạt động sở, ngành

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị công chức Sở Lao động –Thương binh và Xã hội năm 2019

(13:04 | 17/01/2019)

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

          Được sự thống nhất của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Công Đoàn cơ sở tổ chức hội nghị công chức năm 2019. Ngày 08/01/2019, Sở Lao động –TB&XH tổ chức hội nghị công chức năm 2019 với sự có mặt của 48 cán bộ, công chức và người lao động. Đoàn Chủ tịch của hội nghị, có đồng chí Đặng Hồng Sơn, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị; đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Linh, Phó Bí thư đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch công đoàn cơ sở. Về đại biểu tham dự có ông Nguyễn Văn Năng, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan.

               (Quan cảnh Hội nghị)                    

            Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019; Báo cáo hoạt động công đoàn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP năm 2017 và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019 của Ban Thanh tra nhân dân; Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019.

          Trong năm 2018, Sở Lao động – TB&XH hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao và đạt một số kết quả như: Giải quyết việc làm 38.527/35.000 lượt lao động, đạt 110,07%  so với nghị quyết  (tăng 0,77%  so với năm 2017); Đào tạo nghề 26.305/25,000 người, đạt 105,22%  so với kế hoạch (tăng 3,22% so với năm 2017); Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 2,06% và tổ chức nhiều sự kiện quan trọng của ngành với quy mô cấp Trung ương và của tỉnh. Đồng thời làm tốt công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động…;Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức; thường xuyên rà soát và đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung kịp thời các văn bản thuộc phạm vi quản lý để phù hợp với thực tế. Thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong mọi hoạt động của cơ quan; chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức về thu nhập tăng thêm cũng như kịp thời thăm hỏi, động viên và trợ cấp khó khăn đột xuất cho cán bộ, công chức hoặc người thân cán bộ, công chức trong cơ quan…

           Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Hội nghị đã thảo luận sôi nổi và tham gia nhiều ý kiến trong đó nhấn mạnh việc hướng dẫn thực hiện chế độ công tác phí, ký kết các hợp đồng kinh tế trong công tác tuyên truyền với các cơ quan thông tin đại chúng; tăng cường tập huấn công tác thi đua khen thưởng, hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm đạt hiệu quả hơn…

          Qua một ngày làm việc tích cực,với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, Hội nghị đã thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí. Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, Ban Giám đốc Sở trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019.

          Thay mặt cơ quan đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Linh, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch công đoàn cơ sở đã ký giao ước thi đua. Hội nghị công chức năm 2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận và nhất trí cao của toàn thể cán bộ công chức và người lao động trong cơ quan./.(Bích Tiên-VPS)