Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Thi tuyển công chức, viên chức

Xem với cỡ chữAA

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia xét tuyển Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Sở Lao động -Thương binh và Xã hội năm 2020

(14:17 | 25/06/2020)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1224 TB-HDXTVC_1.signed.PDF