Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Thi tuyển công chức, viên chức

Xem với cỡ chữAA

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019

(17:04 | 02/12/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 12954-QD-LDTBXH_1.PDF; 2577-TB-HDXT_1.PDF