Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Thi tuyển công chức, viên chức

Xem với cỡ chữAA

Nội quy vòng 02 kỳ xét tuyển viên chức Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

(16:49 | 13/11/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 12323-QD-HDXT_1.PDF; NOI QUY XET TUYEN VC_1.PDF