Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Thông tin lãnh đạo

Xem với cỡ chữAA

Thông tin lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

(20:45 | 01/01/2018)

Giám đốc: Ông Đặng Hồng Sơn

Điện thoại cơ quan: (0297) 3547799

Điện thoại di động: 0913.643770

Email: dhson.sld@kiengiang.gov.vn

 

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Hoàng Minh

Điện thoại cơ quan: (0297) 3861842

Điện thoại di động: 0918.123489

Email: nhminh.sld@kiengiang.gov.vn

 

Phó Giám đốc: Ông Trần Quốc Tuấn

Số điện thoại cơ quan: (0297) 3868903

Số điện thoại di động: 0918.244063

Email: tqtuan.sld@kiengiang.gov.vn

Phó Giám đốc: Bà Lý Anh Thư

Số điện thoại cơ quan: (0297) 

Số điện thoại di động: 0919.113144

Email: lathu.sld@kiengiang.gov.vn

BBT