Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Việc làm ATLĐ

Xem với cỡ chữAA

Thông qua kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” lần thứ I năm 2017 tỉnh Kiên Giang

(14:59 | 28/03/2017)

Ngày 27/3/2017, Ban Chỉ đạo “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2017 tỉnh Kiên Giang đã tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ năm 2016 và Kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” lần thứ I năm 2017 tỉnh Kiên Giang.

     Tham dự cuộc họp có các đồng chí thường trực Ban chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo; Tổ chuyên viên giúp việc thực hiện “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2017 tỉnh Kiên Giang. Đồng chí Đặng Hồng Sơn – Phó Trưởng ban thường trực, Giám đốc Sở Lao động – TB&XH chủ trì cuộc họp.

 

 

     Sau một buổi làm việc với tinh thần khẩn trương và tập trung cao, Ban chỉ đạo cơ bản thống nhất dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ năm 2016 và Kế hoạch tổ chức “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” lần thứ I năm 2017 và các khẩu hiệu hưởng ứng.

 


Đồng chí Đặng Hồng Sơn Phó Trưởng ban thường trực phát biểu kết luận cuộc họp.

 

     Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Đặng Hồng Sơn cho biết năm 2017 là năm đầu tiên triên khai “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” nhằm nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm và tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội. Đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo tích cực tham gia phối hợp và chỉ đạo ngành dọc hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” lần thứ I năm 2017 trên toàn tỉnh.

 

Hoàng Phúc