Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Phòng chống TNXH

Xem với cỡ chữAA

Tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống mua bán người.

(08:40 | 15/11/2019)

          Ngày 12 tháng 11 năm 2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống mua bán người trên địa bàn 02 xã Vĩnh Thạnh và Long Thạnh, huyện Giồng Riềng.

          Công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em luôn được các cấp các ngành và xã hội ngày càng quan tâm đã tham mưu triển khai, thực hiện kịp thời các chương trình bảo vệ trẻ em như: Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em; Chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em; triển khai phổ biến Luật Trẻ em. Sở Lao động - TB&XH ban hành kế hoạch phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống mua bán người,nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, giúp cho Tổ nhân dân tự quản, các ban ngành, đoàn thể tại các ấp trên địa bàn 02 xã Vĩnh Thạnh và Long Thạnh, huyện Giồng Riềng nâng cao vai trò, trách nhiệmvề nhận thức và hành động trong công tác bảo vệ, giáo dục trẻ em và phòng, chống mua bán người.

          Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người nhằm kiềm chế, từng bước giảm dần, tiến tới làm giảm loại tội phạm này trong khu vực nhà trường và tại cộng đồng khu dân cư ở địa bàn trọng điểm, góp phần làm giảm tội phạm hình sự nói chung, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Đại biểu tham dự buổi tuyên truyền về truyền phòng, chống tội phạmxâm hại trẻ em và phòng, chống mua bán người năm 2019 tại xã Vĩnh Thạnh

          Qua 02 buổi tuyên truyền tại 02 xã, có hơn 120 đại biểu đã được tiếp thu những kiến thức cơ bản về cách nhận biết dấu hiệu trẻ em bị xâm hại; kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; hậu quả của xâm hại tình dục trẻ em; tuyên truyền phổ biến một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống tội phạm mua bán người, nhất là mua bán phụ nữ và trẻ em hiện nay. Góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa gia đình và xã hội trong việc chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm hại tình dục trẻ em, vi phạm pháp luật ở tuổi vị thành niên, tình trạng mua bán người góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ tại gia đình, trường học và cộng đồng, giảm nguy cơ trẻ em bị xâm hại./.                                                                  (Trung Nhân – Việt An  Phòng BTXH, TE-BĐG&TNXH)