Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Phòng chống TNXH

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho nữ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh năm 2019.

(16:02 | 17/10/2019)

Để nâng cao hơn nữa tỉ lệ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo, cần có sự chuyển biến đồng bộ về công tác cán bộ nữ.Chuyển biến không chỉ trong nhận thức, thông qua cách nghĩ, cách nhìn nhận, cách đánh giá mà cần chuyển biến cả trong cách làm, cách ứng xử giao tiếp trong thực hiện nhiệm vụ.Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt hơn nữa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bình đẳng giới, về công tác cán bộ nữ; chú trọng hơn nữa việc quy hoạch cán bộ nữ, gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng.

         Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 về công tác phụ nữ với quan điểm “xây dựng, phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ nữ tương xứng với vai trò to lớn của phụ nữ là yêu cầu khách quan, là nội dung quan trọng trong chiến lược công tác cán bộ của Đảng” và nhiệm vụ “xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học nữ có trình độ cao, cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

         Trong 02 ngày 07-08/10/2019, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho nữ lãnh đạo, quản lý; mời Thạc sĩ Võ Thị Xuân Trang - Hiệu trưởng của JOHN ROBERT POWERS tại Việt Nam tham gia giảng dạy. Lớp tập huấn trên 250 đại biểu cấp tỉnh, huyện là cán bộ nữ trưởng phòng/ban các sở, ngành, Đoàn thể hoặc cán bộ nữ trong diện quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

         Thạc sĩ Võ Thị Xuân Trang – Hiệu trưởng  của JOHN ROBERT POWERS tại Việt Nam

         Mặc dù trong thời gian qua công tác bình đẳng giới đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, song trên lĩnh vực này vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Định kiến giới vẫn còn tồn tại ở nhiều cấp, nhiều lĩnh vực, trong gia đình và xã hội. Đó là nguyên nhân rào cản tâm lý, văn hóa truyền thống và những yếu tố gia đình, xã hội khiến không ít phụ nữ vẫn còn tư tưởng an phận, chưa nỗ lực phấn đấu tham gia vào các cương vị lãnh đạo, quản lý,…

Các đại biểu tham dự tập huấn

         Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được giảng viên chia sẽ, cập nhật kỹ năng, nhằm nâng cao năng lực cho nữ lãnh đạo, quản lý trong công tác; xây dựng hình ảnh nữ lãnh đạo trí tuệ, tự tin, năng động, chuyên nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; được trang bị những kiến thức cơ bản về bình đẳng giới, công tác phụ nữ của Đảng và Nhà nước; kỹ năng giải quyết vấn đề thực tiễn và kỹ năng xử lý tình huống trong công tác lãnh đạo điều hành, công tác bình đẳng giới, làm cơ sở phát huy hơn nữa sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và các cơ quan dân cử trên địa bàn tỉnh Kiên Giang…(Ngô Thà – Trung Nhân)