Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Phòng chống TNXH

Xem với cỡ chữAA

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, tổ chức kiểm tra đánh việc triển khai thực hiện các mô hình về cai nghiện ma tuý và phòng ngừa, mại dâm năm 2019

(15:59 | 17/10/2019)

Thực hiện kế hoạch số 1499/KH-LĐTBXH ngày 05/8/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang về việc kiểm tra, đánh giá triển khai thực hiện các Mô hình về cai nghiện ma túy; phòng ngừa mại dâm năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

         Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 07/10/2019 Phòng Bảo trợ xã hội, Trẻ em - Bình đẳng giới và Tệ nạn xã hội, thuộc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Phòng chuyên môn có liên quan và phòng Lao động -TB&XH các huyện, thành phố như: Rạch Giá, Hà Tiên, Châu Thành, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, An Minh, Hòn Đất, Kiên Lương và Phú Quốc. Tiến hành kiểm tra, đánh giá trực tiếp 16 mô hình tại 16 xã, phường thị trấn.

 Mô hình Điểm tư vấn, hỗ trợ người nghiện ma túy và tái hòa nhập cộng đồng tại phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá; Mô hình tư vấn hỗ trợ người nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, kết hợp phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá và các Mô hình tư vấn hỗ trợ người nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng, kết hợp phòng ngừa lây nhiễm HIV/AIDS xã Thạnh Đông B, huyện Tân Hiệp; xã Thạnh Lộc và xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao; xã Đông Thạnh và xã Đông Hòa, huyện An Minh; xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất; xã Cửa Dương,  huyện Phú Quốc và phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên.

         Mô hình phòng ngừa mại dâm tại cộng đồng, kết hợp các biện pháp phòng ngừa giảm tác hại về phòng, chống HIV/AIDS trong phòng, chống mại dâm   phường An Hòa, thành phố Rạch Giá; xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành; xã Hưng Yên, huyện An Biên; thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương và xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc.

Đoàn kiểm tra làm việc với Mô hình phòng ngừa mại dâm kết hợp phòng ngừa lây nhiễm                  HIV/AIDS trong phòng, chống mại dâm tại xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc

         Qua kiểm tra cho thấy vai trò của cấp uỷ, UBND xã, phường, thị trấn được kiểm tra đã quan tâm, chỉ đạo thành lập các điểm tư vấn, mô hình về cai nghiện ma túy, phòng ngừa mại dâm năm 2019, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch năm cũng như giai đoạn về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn mại dâm; cai nghiện ma túy và quản lý sau cai trên địa bàn tỉnh. Điểm tư vấn và mô hình thực hiện tốt công tác phối hợp với Đội công tác xã hội tình nguyện cùng các ban, ngành địa phương thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa, ngăn chặn các loại tệ nạn xã hội. Đặt biệt là công tác hỗ trợ, giúp đđối tượng tái hòa nhập cộng đồng; xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh; tổ chức các hoạt động truyền thông thiết thực; hỗ trợ tư vấn học nghề, vay vốn tạo việc làm…tão điều kiện phát triển kinh tế ổn định cuộc sống./.(Việt An, Trung Nhân)