TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksDuThaoVanBan

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù đối với người làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at KGGWebpart.FrontEnd.DuThaoVanBan.DuThaoVanBan.DuThaoVanBan.__Render__control1(HtmlTextWriter __w, Control parameterContainer)