Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân quy định mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế từ Ngân sách Nhà nước đối với người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (12:04 | 02/11/2999)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 30/11/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Kế hoạch Tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia đợt 23 năm 2020

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (02:00 | 02/07/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:40 | 06/07/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (00:00 | 26/06/2020)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (00:00 | 30/06/2020)

Hết hạn lấy ý kiến

Đăng thông tin hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ. Oong Trần Văn Chiếu và Ông Nguyễn Văn A

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:55 | 09/07/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:56 | 30/07/2019)

Hết hạn lấy ý kiến

Góp ý kế hoạch tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân dân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia đợt 22 năm 2019.

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:52 | 09/07/2019)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:53 | 19/07/2019)

Hết hạn lấy ý kiến