TIN NỔI BẬT:

Skip Navigation LinksChiTietDuThao

DỰ THẢO VĂN BẢN

Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù đối với người làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang

(16:36 | 07/11/2023)

Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù đối với người làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng tỉnh Kiên Giang

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào