Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

DỰ THẢO VĂN BẢN

dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân quy định mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế từ Ngân sách Nhà nước đối với người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(13:54 | 02/11/2020)

  • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào