Sở Lao Động- Thương Binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

DỰ THẢO VĂN BẢN

Kế hoạch Tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia đợt 23 năm 2020

(15:37 | 02/07/2020)

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH KIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /KH-UBND

Kiên Giang, ngày          tháng 7 năm 2020

 

Dự thảo

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện

và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia đợt 23 năm 2020

 

 
 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số ……………/KH-UBND ngày ……….. của UBND tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020); kết quả tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong chiến tranh ở các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia; các yêu cầu hoạt động tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòn Đất.

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong chiến tranh tại Campuchia đợt 23/ 2020, như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nhm đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các liệt sĩ trong việc tìm kiếm, quy tập và đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trong chiến tranh Campuchia về an táng tại quê nhà, nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020). Thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với các liệt sĩ đã tham gia chiến đấu bảo vệ Tố quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Đảm bảo công tác tổ chức Lễ truy điệu, an táng thể hiện sự tôn trọng, trang nghiêm, an toàn và tiết kiệm; cán bộ được phân công nhiệm vụ thực hiện công tác này phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, để hoàn thành nhiệm vụ đúng theo Kế hoạch đã đề ra.

 1. NỘI DUNG THỰC HIỆN
 1. Tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ đợt 23/2020

Tổng số hài cốt liệt sĩ quy tập trong mùa khô năm 2019 - 202072 hài cốt liệt sỹ. Trong đó, tìm kiếm, cất bốc ở các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia là 17 hài cốt; tìm kiếm, quy tập trong tỉnh là 55 hài cốt.

 1. Thời gian tổ chức 

Dự kiến lúc 08 giờ 00 phút, ngày 27/7/2020 - Thứ hai (sẽ có Giấy mời chính thức).

 1. Địa điểm tổ chức

- Tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòn Đất.

- Quy mô tổ chức cấp tỉnh, dự kiến số lượng đại biểu khoảng 800 người.

 1. Thành phần tham dự
  1. Đại biểu Quân khu 9

            Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Cục Chính trị Quân khu 9, Phòng Chính sách - Cục Chính trị Quân khu 9, Ban Chi huy Sư đoàn 4 và Ban Chỉ huy Trung đoàn 20.

  1. Đại biểu cấp tỉnh
 • Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh;
 • Đoàn ĐBQH tỉnh;
 • Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
 • Đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh (Đảng, chính quyền, đoàn thể); Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh;
 • Thành viên Ban Chuyên trách tỉnh; Ban Tổ chức Lễ Truy điệu, an táng;
 • Ban Chỉ huy Đội K92 (đề nghị bố trí lực lượng tham dự Lễ và thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ);
 • Ban Chỉ huy Trung đoàn 893 (đề nghị bố trí 40 chiến sĩ tham dự Lễ và thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ;
 • Công an tỉnh Kiên Giang huy động lực lượng công an (đề nghị bố trí 72 cán bộ chiến sĩ) tham gia thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ;
 • Báo Kiên Giang; Thông tấn xã Việt Nam tại Kiên Giang; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Đài Truyền hình Việt Nam tại cần Thơ; Báo Nhân dân và Đài Tiếng nói Việt Nam cơ quan thường trú tại Kiên Giang.
  1. Đại biểu cấp huyện

* Huyện Hòn Đất

 • Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện.
 • Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể và lực lượng vũ trang của huyện.

* Các huyện, thành phố trong tỉnh (trừ huyện Phú Quốc và Kiên Hải)

 • Thường trực Huyện, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ.
 • Đại diện lãnh đạo các phòng, ban và lực lượng vũ trang.
  1. Các lực lượng khác
 • Huy động cán bộ, nhân dân và học sinh huyện Hòn Đất: 300 người.
 • Lực lượng bảo vệ + tiêu binh: 80 người (kể cả huy động tại chỗ)
 • Đội Kèn Nhà Thiếu nhi Kiên Giang: 30 em
  1. Đại biểu các doanh nghiệp

             Đại diện lãnh đạo: Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh Kiên Giang; Bảo Việt Kiên Giang; Viettel Kiên Giang; Viễn Thông Kiên Giang; Công ty CP Đầu tư Phú Cường Kiên Giang; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kiên Giang; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Kiên Giang; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh tỉnh Kiên Giang.

 1. CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRUY ĐIỆU, AN TÁNG
 1. Lễ viếng (Sở Văn hoá và Thể thao điều hành)
 • Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Các đoàn đại biểu thắp hương viếng liệt sĩ bao gồm:

+ Đoàn Trung ương; Quân khu 9: Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 9, BCH Sư đoàn 4, Trung đoàn 20;

+ Đoàn Tỉnh: Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQ, chỉ huy các LLVT và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

+ Đoàn huyện/thành phố: đại biểu Đoàn các huyện, thành phố;

+ Đoàn đại biểu Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các lực lượng vũ trang, các ban, ngành huyện Hòn Đất.

 1. Lễ truy điệu (Sở Văn hoá và Thể thao điều hành)
 • Lãnh đạo UBND tỉnh đọc điếu văn Lễ truy điệu, an táng.
 • Phút mặc niệm.
 1. Nghi thức an táng (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh điều hành)

- Thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ theo qui định của Quân đội nhân dân Việt Nam.

            - Lực lượng làm nhiệm vụ tiễn đưa hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng.

- Lực lượng đoàn viên thực hiện che dù hài cốt liệt sĩ.

            - Các đồng chí lãnh đạo tham gia tiễn đưa hài cốt liệt sĩ.

- Các lực lượng được phân công làm nhiệm vụ đưa hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng, đại biểu, nhân dân và thân nhân liệt sĩ tham gia đưa tiễn hài cốt liệt sĩ về khu vực hộc mộ đã xây để thực hiện nghi thức lễ an táng.

 1. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
 1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

            - Chuẩn bị điếu văn cho Lãnh đạo UBND tỉnh đọc tại Lễ truy điệu, an táng.

            - Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh bố trí Tiêu binh khiêng vòng hoa, Tổ quân kỳ phục vụ Lễ truy điệu, an táng.

- Chỉ đạo Trung đoàn 893 và Đội K92 huy động lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ hài cốt liệt sĩ, chuyển hài cốt đến nơi tổ chức Lễ và làm nhiệm vụ đưa hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng và thực hiện nghi thức hạ huyệt.

            - Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hòn Đất phối hợp các cơ quan thực hiện nhiệm vụ, giữ gìn trật tự, an ninh trong thời gian tổ chức Lễ truy điệu, an táng.

- Chỉ đạo điều hành nghi thức hạ huyệt, an táng hài cốt liệt sĩ.

- Chỉ đạo Đội K92 thực hiện các qui trình an táng, bàn giao hài cốt liệt sĩ cho huyện Hòn Đất quản lý.

 1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, những nội dung vượt quá thẩm quyền thì báo cáo và có ý kiến đề xuất trình UBND tỉnh xử lý kịp thời.

- Dự trù kinh phí đảm bảo các hoạt động tổ chức thực hiện Lễ truy điệu, an táng theo Kế hoạch này và đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

            - Chuẩn bị vòng hoa cho các đoàn đại biểu gồm: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư lệnh Quân khu 9, Đoàn Tỉnh ủy, Huyện ủy Hòn Đất.

            - Phối hợp và tham dự công tác bàn giao hài cốt liệt sĩ cho địa phương quản lý.

- Tiếp nhận mẫu sinh phẩm do Đội K92 bàn giao, hoàn thiện thủ tục chuyển về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Phối hợp với UBND huyện Hòn Đất chỉ đạo công tác chuẩn bị hộc mộ, xây vỏ mộ, thực hiện nghi lễ cúng anh linh các anh hùng liệt sĩ theo phong tục địa phương.

- Liên hệ, tổng hợp danh sách các đồng chí lãnh đạo các cơ quan dự Lễ tham gia đưa tiễn hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng.

 1. Công an tỉnh

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí lực lượng khiêng hài cốt và lực lượng tiêu binh.

- Chỉ đạo Công an huyện Hòn Đất làm nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn trật tự trong quá trình tổ chức Lễ.

 1. Sở Văn hóa và Thể thao

- Chịu trách nhiệm dẫn chương trình, kịch bản, điều hành các nghi thức Lễ viếng, Lễ truy điệu.

- Hỗ trợ các điều kiện đảm bảo phục vụ chương trình Lễ truy điệu, an táng.

 1. Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kiên Giang

Chịu trách nhiệm đăng tải các thông tin Lễ truy điệu, an táng.

 1. UBND huyện Hòn Đất

            Chỉ đạo các cơ quan của huyện thực hiện các nội dung như sau:

- Đảm bảo công tác an ninh, trật tự trước trong và sau buổi Lễ.

            - Tổ chức cúng anh linh các anh hùng liệt sĩ vào chiều ngày 26/7/2020 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Đất theo phong tục địa phương (thành phần gồm: Ban Tổ chức Lễ, Chỉ huy lực lượng vũ trang, Thường trực Huyện ủy, UBND và các cơ quan của huyện Hòn Đất).

            - Chuẩn bị các phương tiện phục vụ buổi Lễ; bố trí âm thanh, trang trí băng cờ, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc... khu vực nghĩa trang liệt sĩ. Chỉ đạo các cơ quan và lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia làm vệ sinh khu vực nghĩa trang trước khi tổ chức Lễ truy điệu.

            - Tham gia cùng Đội K92 thực hiện các qui trình an táng (tẩm liệm hài cốt liệt sĩ, đánh số thứ tự hài cốt, thiết lập sơ đồ vị trí an táng,…).

          - Chuẩn bị các điều kiện phục vụ Lễ truy điệu, an táng; bố trí hộc mộ, làm vệ sinh quách, sắp xếp vị trí an táng theo sơ đồ; ký kết văn bản, tiếp nhận và quản lý hài cốt liệt sĩ do Đội K92 giao.

- Huy động lực lượng học sinh và nhân dân tham dự Lễ (300 người).

- Bố trí, sắp xếp vị trí các đoàn đại biểu đến dự Lễ; phân công cán bộ đón tiếp, hướng dẫn đại biểu và gia đình liệt sĩ đến dự L.

 1. Đề nghị Tỉnh Đoàn Kiên Giang

          - Bố trí 72 đoàn viên (trang phục áo Đoàn thanh niên Việt Nam, thắt cà vạt, găng tay) tham gia tập dợt với lực lượng khiêng hài cốt và tham dự Lễ.

- Bố trí Đội Kèn thiếu nhi thực hiện nghi thức Lễ truy điệu, an táng.

 1. Văn phòng UBND tỉnh

- Chịu trách nhiệm phát hành giấy mời đại biểu dự Lễ truy điệu an táng theo Kế hoạch này.

- Phối hp chặt chẽ với các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

Lưu ý: Các lực lượng tham gia thực hiện nghi thức Lễ an táng hài cốt liệt sĩ có mặt tập dợt tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòn Đất lúc 14  giờ ngày 26/7/2020.

 1. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý (có dự trù riêng).

 1. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC
 1. Ông Lâm Minh Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban;
 2. Ông Đặng Hồng Sơn, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và hội làm Phó Trưởng ban;
 3. Ông Lê Hoàng Vũ, Đại tá, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Phó Trưởng ban;
 4. Ông Lê Văn Quí, Đại tá, Phó Giám đốc Công an Tỉnh, là thành viên;
 5. Ông Lê Công Nghiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao là thành viên;
 6. Ông Tô Văn Dân, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh là thành viên;
 7. Ông Trương Văn Minh, Chủ tịch UBND huyện Hòn Đất là thành viên;
 8. Ông Nguyễn Thành Ân, Thượng tá, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, là thành viên;
 9. Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Thượng tá, Đội trưởng Đội K92 là thành viên;
 10. Ông Nguyễn Văn Thông, Đại tá, Trưởng Công an huyện Hòn Đất là thành viên;
 11. Ông Vũ Thế Văn, Thượng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hòn Đất là thành viên.

Quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh ngoài Kế hoạch, phản ánh về cơ quan thường trực của Ban Tổ chức (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, qua điện thoại 02973.867566), để tổng hp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:

- TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;                                

- CT, các PCT.UBND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh (VH&TT, Tỉnh đoàn KG, Sở Tài chính);

- Bộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh;

- Sở Lao động -TB&XH (3 bản);

- UBND huyện Hòn Đất;

- Thành viên BTC Lễ;

- LĐVP, phòng TH;

- Phòng VHXH; Lưu VT, …...

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

 • Ý kiến bạn đọc

Không có phản hồi nào